Access 2013 - Jak zbudować bazę?

Dołącz do chcesieuczyc.pl aby oglądać ten film.

Rejestracja
Masz już konto zaloguj się
Rozwiń wszystko|Zwiń wszystko

Kurs: Access 2013

Kurs, jak sama nazwa wskazuje, został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które nie miały wcześniej do czynienia z programem Access. Podczas kilkunastu godzin nagrań, w praktyczny sposób, przedstawione zostały zagadnienia, które należy znać aby rozpocząć swoją przygodę z programem, a następnie rozwijać zdobyte umiejętności. Zakres materiału został podzielony na trzy główne bloki tematyczne dotyczące różnych obiektów w bazie: tabele, formularze i raporty. Poza tym do dyspozycji jest jeszcze krótki dział poświęcony teorii (opowiedzianej w możliwie praktyczny sposób) oraz nagrania pokazujące kilka dodatkowych, końcowych czynności wykonanych na gotowej bazie. Kolejność nagrań tworzy logiczną całość, jednakże skorzystanie z poszczególnych kilkunasto- czy kilkudziesięciominutowych nagrań również może zakończyć się zdobyciem nowych umiejętności :)

Kwerendy w języku SQL

SQL to (z języka angielskiego Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych. Język SQL jest językiem deklaratywnym. Decyzję o sposobie przechowywania i pobrania danych pozostawia się systemowi zarządzania bazą danych (DBMS). Takim systemem jest właśnie program Access.

Formularze

Formularz jest obiektem bazy danych, którego można używać do wprowadzania lub edytowania danych w tabeli lub kwerendzie oraz do wyświetlania tych danych. Za pomocą formularzy można sterować dostępem do danych, na przykład określać, które pola lub wiersze danych są wyświetlane.

Bezpieczeństwo baz danych

Bazy danych często stanowią jeden z głównych elementów systemów IT – przechowują oraz udostępniają informacje. Dlatego też bezpieczeństwo baz danych jest bardzo ważną kwestią. Program Microsoft Access pozwala między innymi na szyfrowanie baz danych hasłem.

57 filmów

Czas trwania: 16:11:51

Pliki

  • dane-access.zip
  • pozostale.zip
  • hurtownia-calosc.accdb

Testy wiedzy

Testy wiedzy są dostępne dla użytkowników z aktywnym dostępem.