Excel 2016 - Power Query - Wstęp

Kurs: Excel 2016 - Power Query

Dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel poszerza możliwości samoobsługowej analizy danych biznesowych w programie Excel o intuicyjne i spójne funkcje odnajdowania, łączenia i uściślania danych pochodzących z rozmaitych źródeł, takich jak źródła relacyjne, strukturalne i półstrukturalne, źródła OData, Internet, usługa Hadoop, witryna Azure Marketplace i inne. Dodatek Power Query umożliwia także wyszukiwanie danych publicznych w źródłach, takich jak serwis Wikipedia.

10 filmów

Czas trwania: 00:55:52

Pliki

  • power-query.zip

Testy wiedzy

Testy wiedzy są dostępne dla użytkowników z aktywnym dostępem.