Język SQL - podstawy - Wstęp

Kurs: Język SQL - podstawy

Szkolenie Język SQL - podstawy przeznaczone jest dla osób chcących pracować z wykorzystaniem najpopularniejszego języka programowania baz danych jakim jest SQL. Podczas szkolenia zapoznasz się ze sposobami pobierania, filtrowania, grupowania i modyfikowania danych, a także tworzenia podsumowań. Głównym celem szkolenia jest dokładne omówienie najważniejszych poleceń języka SQL.

Czym jest relacyjna baza danych?

Bazy danych jest to zbiór danych, zapisany w sposób spełniający określone reguły. Bazy tworzone są zazwyczaj w postaci tabel, które zawierają informacje na temat określonych obiektów/elementów zgodnie ze wzorcem jaki narzucają poszczególne kolumny tabeli. Model relacyjny polega na połączeniu takich pojedynczych tabel w większą strukturę zawierającą informacje bezpośrednio lub pośrednio powiązanych ze sobą.

36 filmów

Czas trwania: 02:07:35

Pliki

  • podstawy-jezyk-sql.zip

Testy wiedzy

Testy wiedzy są dostępne dla użytkowników z aktywnym dostępem.