Język SQL w MS SQL Server - Tworzenie prostych składni SELECT

Kurs: Język SQL w MS SQL Server

Szkolenie Język SQL - podstawy przeznaczone jest dla osób chcących pracować z wykorzystaniem najpopularniejszego języka programowania baz danych jakim jest SQL. Podczas szkolenia zapoznasz się ze sposobami pobierania, filtrowania, grupowania i modyfikowania danych, a także tworzenia podsumowań. Głównym celem szkolenia jest dokładne omówienie najważniejszych poleceń języka SQL.

Czym jest relacyjna baza danych?

Bazy danych jest to zbiór danych, zapisany w sposób spełniający określone reguły. Bazy tworzone są zazwyczaj w postaci tabel, które zawierają informacje na temat określonych obiektów/elementów zgodnie ze wzorcem jaki narzucają poszczególne kolumny tabeli. Model relacyjny polega na połączeniu takich pojedynczych tabel w większą strukturę zawierającą informacje bezpośrednio lub pośrednio powiązanych ze sobą.

Język SQL i T-SQL

SQL to strukturalny język zapytań. Służy do wybierania lub modyfikowania danych w tabelach. Dzięki niemu można tworzyć kwerendy mając większy wpływ na ich działanie niż w przypadku tworzenia kwerend za pomocą systemu QBE (Query By Example). Na szkoleniu omawiany jest także Transakcyjny SQL (T-SQL) czyli rozszerzenie języka SQL umożliwiające tworzenie zmiennych, konstrukcji warunkowych i pętli.

25 filmów

Czas trwania: 03:02:05

Pliki

  • adventureworks2012.zip

Testy wiedzy

Testy wiedzy są dostępne dla użytkowników z aktywnym dostępem.