Word Zaawansowany 2010 - Marginesy

Dołącz do chcesieuczyc.pl aby oglądać ten film.

Rejestracja
Masz już konto zaloguj się
Rozwiń wszystko|Zwiń wszystko

Kurs: Word Zaawansowany 2010

Szkolenie stanowi kontynuację szkolenia Microsoft Word Podstawowy. Szkolenie to jest polecane osobom wykorzystującym program Microsoft Word w codziennej pracy do tworzenia obszernych dokumentów. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę niezbędną do zautomatyzowania pracy, a co za tym idzie - skrócenie czasu koniecznego na jej wykonanie.

Nagłówki i stopki

Program Word pozwala na bardzo łatwe tworzenie i formatowanie tabel. Dzięki wbudowanym narzędziom można w szybki sposób przedstawić dane w formie tabeli co gwarantuje czytelniejszy sposób prezentacji danych. Dostępne style formatowania powodują, że zwykłą tabelę można przekształcić w przejrzyste i atrakcyjne zestawienie.

Korespondencja seryjna

Za pomocą korespondencji seryjnej można automatycznie utworzyć zestawy dokumentów, takich jak zaadresowane koperty, etykiety adresowe, zaproszenia.Wszystkie dokumenty zawierają ten sam rodzaj informacji i styl formatowania, ale różnią się treścią, która pobierana jest ze źródła danych, na przykład listy adresów klientów z innego programu MS Office.

Rejestracja zmian

Rejestracja zmian jest wykorzystywana, gdy nad jednym dokumentem pracuje kilka osób. Dzięki temu możemy sprawdzić, który użytkownik i jakie dodał zmiany do dokumentu. Przydaje się również podczas sprawdzania i dokonywania recenzji obcych tekstów.

Style

Style wbudowane w program Word pozwalają na zmiany w całym dokumencie – kolorów, czcionek, odstępów między akapitami – za pomocą kilku kliknięć myszą. Odpowiednie sformatowanie dokumentu według stylów powoduje natomiast, że wstawienie spisu treści do dokumentu trwa kilka sekund.

39 filmów

Czas trwania: 05:12:22

Pliki

  • word-zaawansowany-2010-pliki.zip

Testy wiedzy

Testy wiedzy są dostępne dla użytkowników z aktywnym dostępem.